Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle orders die geplaatst
worden bij *Elektrodump.nl en / Surpluselectronics.nl* Mocht u deze
Algemene Voorwaarden willen hebben dan sturen wij u een exemplaar toe.

Lees a.u.b. deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat u iets bestelt!

Identiteit van de ondernemer:

Frits Braakman
Adres: Hoofdweg 128
8166AH EMST
Nederland
Tel : +31578661201
GSM: +31653698552
E-mail: info@elektrodump.nl

E-mailadres: info@elektrodump.nl
KvK-nummer: 08817482
Btw-identificatienummer: NL001137003B61
Bankrekeningnr.: NL61RABO0317504207
t.n.v. Elektrodump/Surplus electronics in EMST(NL)
IBAN: NL61RABO0317504207
BIC: RABONL2U / RABONL2UXXX

1. Bestellingen/voorwaarden

Op alle bestellingen die via deze internetshop geplaatst zijn, zijn deze
leveringsvoorwaarden van toepassing. Elektrodump.nl heeft het recht inhoud
van de internetwinkel en deze voorwaarden ten alle tijde te wijzigen.


2. Bevestiging/ontvangst

Alle op deze internetshop getoonde producten zijn vrijblijvend totdat U
een orderbevestiging per E-Mail heeft ontvangen. Op deze bevestiging staat
minimaal de artikelomschrijving, de prijs, het aantal artikelen,
verzendkosten, Uw naam en Mailadres en adresgegevens van elektrodump.nl


3. Overeenkomst

Door de bestelling aan ons te verzenden gaat U een overeenkomst aan met
elektrodump.nl waarmee U tevens aangeeft akkoord te gaan met in deze
overeenkomst vermelde gegevens. Waarbij elektrodump.nl.nl de verplichting
heeft U zo snel mogelijk het bestelde artikel te doen toekomen, en U de
verplichting aangaat deze na betaling af te nemen.


4. Prijzen

Alle prijzen op de website zijn in Euro´s en inclusief BTW. Een gedeelte
van onze producten valt onder de Marge-regeling, dit houdt in dat u geen
BTW verschuldigd bent. Bij een bestelling wordt hiervan automatisch een
Marge factuur, of een gecombineerde Marge / BTW factuur gemaakt. Indien
gewenst kan voor bepaalde artikelen die op de website als Marge staan
vermeld ook een BTW factuur worden gemaakt, neemt u hierover contact met
ons op.Alle prijzen zijn vrijblijvend. Afbeeldingen kunnen afwijken.
elektrodump.nl is niet aansprakelijk voor welke aard dan ook.


5. Transport+kosten

Het risico tijdens het transport van de bestelde goederen is voor
elektrodump.nl en gaat over op het moment van aflevering aan U.De
uiteindelijke verzendkosten worden (vóór de definitieve bestelling) tijdens
het bestelproces zichtbaar


6. Levering

Aflevering van goederen wordt verzorgd door Packs-Special Care,PostNL, en
diverse transportbedrijven. De keuze hiervan wordt door ons bepaald, tenzij
anders overeengekomen. Levering geschiedt binnen 7 werkdagen na ontvangst
betaling. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale
termijn. Mocht om een of andere reden levering binnen 7 werkdagen niet
mogelijk zijn, dan wordt per e-mail contact met u opgenomen.


7. Garantie

Producten die voor een garantiebepaling naar ons worden toegezonden moeten
franco voor risico van de opdrachtgever verzonden worden.

7.1 Wanneer er geen fabrieksgarantie vermeld of aanwezig is bij een
product, garanderen wij de deugdelijkheid van de producten gedurende één
jaar, tenzij dit anders overeengekomen is, of anders vermeld staat.

7.2 Garantie geldt alleen wanneer er door derden geen ( reparatie )
werkzaamheden zijn verricht.

7.3 Bij gebreken aan een product moet de opdrachtgever binnen 5 werkdagen
na aankoop schriftelijk reageren. Wanneer een opdrachtgever bij ontdekken
van een niet zichtbaar gebrek later reageert dan binnen bekwame tijd nadat
de tekortkoming ontdekt is, kan hij geen beroep meer doen.

Bij gebruikte goederen geven wij een indicatie: getest. Dit betekent dat
wij dit artikel op werking getest hebben (niet gekalibreerd). Hier geldt
een garantie termijn van 30 dagen.tenzij dit anders overeengekomen is, of
anders vermeld staat.


8. Retourneren

U kunt, na ontvangst van de bestelde producten, deze binnen 7 dagen retour
zenden, kosten voor deze retourzending zijn voor Uw rekening. De goederen
dienen onbeschadigd in originele verpakking en ongebruikt met factuur kopie
retour gezonden te worden aan Elektrodump, Hoofdweg 128 8166AH
EMST,Nederland. Na ontvangst van de artikelen zal binnen 14 werkdagen het
bedrag worden teruggestort via hetzelfde betaalmiddel dat de consument
heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
elektrodump.nl heeft het recht om beschadigde artikelen te weigeren, of
in overleg met U, tot een waardevermindering over te gaan, en als zodanig
een lager bedrag terug te storten. Retourneren van gebruiksartikelen is
niet mogelijk.


9. Klachten

Alle klachten of opmerkingen zullen door elektrodump.nl in behandeling
worden genomen. U kunt deze doorgeven via info@elektrodump.nl of per
telefoon +31578661201 / +31653698552 van dinsdag t/m vrijdag van 10:30 tot
17.00 uur. Klachten zullen zo snel mogelijk worden afgehandeld.

10. Toepasselijk recht en geschillen

elektrodump.nl is niet aansprakelijk voor schades van welke aard dan ook

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij elektrodump.nl partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing,ook indien aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor
de uitleg daarvan.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.